fbpx
Danielle Gaasbeek

Over mij

Over Danielle

Ik help jullie balans te vinden, door naar het gevoel van jezelf en je hond te luisteren

Ik heb mij gespecialiseerd in het werken met mens en hond. Na jaren lang ervaring in de hulpverlening wist ik dat verbinding de mooiste trajecten lieten zien. Maar ook tijdens de vele jaren dat ik al les mag geven op de hondenschool voelde ik dat verbinding het sleutelwoord was. Baasjes met hun hond in verbinden brengen, zodat ze elkaar beter begrepen. De band versterkte tussen baas en hond en ik zag een persoonlijk groei bij de baasjes. 

Ik heb ook gezien dat honden niet gezien worden door de mensen om zich heen. Er wordt getraind met voertjes om onze honden trucjes te leren maar de hond echt zien, is het sleutelwoord. Wanneer je de hond ziet, ziet de hond jou ook en ontstaan er mooie samenwerkingen. En ook leren begrijpen waarom een hond bepaald gedrag laat zien, een pup die op eigen tempo mag leren hoe de mensenwereld eruit ziet. 

Ook de ontwikkeling van jou als mens staat voor mij centraal in de begeleiding, die ik geef. Want zeg eerlijk laat onze honden niet precies zien, waar je persoonlijke vraag ligt.

Door naar het totaal plaatje (Holistisch) te kijken lukt het mij om naar mens en hond te kijken en weten naar wie je mag door verwijzen wanneer mijn kennis op een bepaald vlak te weinig is. Ik werk dan ook graag samen met andere holistische therapeuten, zo kunnen we elkaar alleen maar versterken. 

Mijn inspiratie bronnen

Ervaring:

  • 1995 Verpleegkundige Z 
  • feb 2010 module “lesgeven aan groepen” bij Kynotrain
  • nov 2019 Opleiding systemisch en energetisch werken met honden
  • Kynologisch instructeur opleiding bij Kynotrain (juni 2021 afgerond)
  • Opleiding tot detectie instructeur bij Kynero (juni 2021 afgerond)
  • Natuurlijk herstel 
  • Trainingsvrij opvoeden Module 1